Regulamin Zaplanuj swój wypoczynek z naszą bazą ofert noclegowych. Znajdziesz tu kwatery prywatne, pokoje, hotele, pensjonaty, apartamenty i wiele innych nad morzem, w górach, nad jeziorem i gdzie tylko chcesz ... zapewnij sobie udany urlop.

Szukaj

Lokalizacja:
Województwo:
Miejscowość:
Typ obiektu:

Wybierz woj.

 

Ostatni komentarz

  • Justynka

    Pensjonat usytuowany w dogodnym miejscu, w spokojnej okolicy, konfortowy pokoik z łazienką, śniadanie pierwszego dnia obfite, drugiego dnia...

    więcej »

Regulamin

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy administratorem serwisu www.mozetutaj.pl i wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami.

1. Ogólnie

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe dotyczących usług świadczonych na stronach serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod adresem URL http://www.mozetutaj.pl, zwanego dalej Serwisem, którego właścicielem i administratorem jest firma Blim.pl Sebastian Śliwiński ul. Gdańska 33/54, 84-230 Rumia, przez firmę/osobę zamawiającą usługi lub korzystającej z usług, zwaną dalej Klientem.

Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z serwisu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne.

 

2. Charakter i cele serwisu www.mozetutaj.pl

Serwis www.mozetutaj.pl jest portalem informacyjno promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert Klientów oferujących usługi noclegowe oraz udostępnianie tych ofert osobą zainteresowanym.

 

3. Rejestracja użytkowników

Klient, który chce dodając do bazy www.mozetutaj.pl swoją ofertę musi automatycznie dokonuje bezpłatnej rejestracji, która odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach serwisu (http://www.mozetutaj.pl).
Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość załogowania się do Panelu Klienta umożliwiającego dodanie kolejnych ofert, zarządzanie płatnościami, promocjami.

Podane dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane kontaktowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się korzystania z kont innych użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

 

4. Publikowanie ofert

Nie dozwolone jest zamieszczanie informacji kontaktowych promujących obiekt turystyczny w sposób inny niż odnośnik do wizytówki w Serwisie www.mozetutaj.pl.

Oferta Klienta zostaje dodana do bazy natychmiast po aktywacji wpisu (kliknięcie w link w potwierdzający dodanie wpisu otrzymany w wiadomości e-mail).

Przed upływem abonamentu Serwis wysyła informację na skonfigurowany adres e-mail. W przypadku nie przedłużenia abonamentu, wpis zostaje przesunięty do wersji bezpłatnej.

Serwis ma prawo korekty wprowadzanych informacji w celu odpowiedniego dopasowania ich do formatu bazy.

Zamawiający wyraża zgodę na prezentowanie w portalu ocen i opinii jego obiektu osobom odwiedzającym portal, które to oceny i opinie wyrażone zostaną zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem portalu.

Publikacja ofert zostaje automatycznie usunięta lub przeniesiona do opcji bezpłatnej po wygaśnięciu okresu ważności wykupionego przez Klienta pakietu lub zakończeniu okresu próbnego.

 

5. Prawa, obowiązki i możliwości użytkowników serwisu

Rejestrując się w Serwisie www.mozetutaj.pl Klient zgadza się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji, zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Klient zobowiązuje się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania wpisu, także po dokonaniu opłaty abonamentowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania konta, o ile wpis został stworzony po raz kolejny lub też zaprzestania świadczenie usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.
Portal zapewni prezentację Obiektu zgodnie z cennikiem.

Klient ma możliwość modyfikacji danych za pomocą unikatowego loginu i hasła.

Serwis gwarantuje możliwość wyszukiwania przez użytkownika obiektu według wielu parametrów.

Pozycja na liście wyników wyszukiwania obiektów spełniających zadane kryteria, jest uzależniona od opcji wykupionej przez Klienta.
Klient może wskazać w ofercie adres swojej strony internetowej, nie może jednak publikować adresów serwisów o podobnym zakresie działalności jak Serwis www.mozetutaj.pl.

Klient ma prawo do dowolnej ilości zmian treści swoich ofert, lub do zastępowania swoich ofert innymi.
Użytkownik ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia swojej oferty.

 

6. Obowiązki i prawa administratora

Serwis zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.
Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Serwis zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem (informacja na stronie lub bezpośredni kontakt).

Serwis zobowiązuje się zapewnić prezentację oferty Klienta na stronach Portalu dostępnego w Internecie pod adresem: www.mozetutaj.pl

Serwis zobowiązuje się do szerokiej promocji adresu internetowego oraz prezentowanych pod nim ofert Klientów.

Serwis gwarantuje możliwość wyszukiwania przez Użytkowników ofert według wielu parametrów.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie np.: banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni.

 

7. Prawa własności i prawa autorskie

Materiały zamieszczone w ofertach stanowią własność i pochodzą od osób zamieszczających oferty. Nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody ich właścicieli.

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w Serwisie www.mozettuaj.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do administratora.

 

8. Opłaty, usługi bezpłatne

Serwis korzysta z bezpiecznych płatności elektronicznych Dotpay.

W serwisie obowiązuje system Prepaid (system przedpłatowy). Klient nabywa punkty kredytowe, które są obowiązującą walutą rozliczeniową w Serwisie mozetutaj.pl.

Zakupione punkty stają się aktywne od momentu otrzymania potwierdzenia dokonania płatności elektronicznej z serwisu Dotpay.

Serwis wystawia fakturę VAT po otrzymaniu płatności. W ciągu 7 dni od zaksięgowania kwoty.
Aktualne ceny pakietów punktów kredytowych znajdują się na stronach Serwisu. Kosz 1 punktu kredytowego uzależniony jest od ilości kupowanych jednorazowo punktów.

Okres ważności punktów wynosi 180 dni. Każdy zakup punktów rozpoczyna nowy 180 dniowy okres ważności (okresy nie sumują się). Przed okresu ważności upływem Klient zostanie powiadomiony o zbliżającym się terminie anulowania punktów. Po upływie tego terminu punkty automatycznie przedłużają abonament PREMIUM lub ulegają przedawnieniu i są zerowane (zależnie od aktualnego salda).

Oficjalne stawki wyrażone w punktach kredytowych dla płatnych usług oraz długość abonamentu znajdują się w cenniku na stronach serwisu i są uzależnione od wybranego typu usługi.

Rezygnacja z usług świadczonych przez Serwis przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

Administrator zaprzestaje lub przełącza na wersję bezpłatną po upływie okresu próbnego w przypadku nie przedłużenia abonamentu usługi. Zaprzestanie świadczenia usług może też nastąpić po upływie okresu abonamentowego, o ile nie przedłużono go o kolejny okres.

Zamawiający upoważnia Portal do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
Serwis może wyłączyć w dowolnym momencie oferowane usługi w całości lub częściowo Klientom którzy korzystają z usług bezpłatnych.

 

9. Wyłączenia gwarancji

Prezentowane na stronach Serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC, nawet jeśli występuje w nich nazwa oferta.

Klient zdaje sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać jego potrzebom i oczekiwaniom. Klient zgadza się, że korzysta z Serwisu www.mozetutaj.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko a wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych, których adresy widnieją w zamieszczanych ofertach.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji, czynników wyższych np. powódź, pożar, działania czynników i osób trzecich np. awarie sprzętu lub oprogramowania w sieci.

 

10. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

W Serwisie www.mozetutaj.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

Zabrania się umieszczania odsyłaczy i reklamowania innych serwisów oferujących podobne usługi, zamieszczania zamiast opisów - linków do innych stron, linków do wizytówek w innych serwisach noclegowych, umieszczania linków z numerem referencyjnym, umieszczania zdjęć z reklamami stron innych niż strona obiektu Klienta. Oferty takie będą modyfikowane lub całkowicie usuwane z serwisu.

 

11. Rozstrzyganie sporów

Klient zgadza się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce właściwy dla Serwisu.

Klient zgadza się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

Klient zgadza się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Serwis, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie.

Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

 

12. Usunięcie, blokada, zmiana kategorii

Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, reklamuje serwis konkurencyjny, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu, który zakłada więcej niż 1-dno konto. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.

Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub przeniesienia go do innej kategorii, które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, reklamuje serwis konkurencyjny, które w tej samej formie zostanie umieszczone wielokrotnie, które nie zostanie opłacone w odpowiednim terminie, zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem serwisu.

Opłaty za ogłoszenia płatne, które zostaną usunięte ze względów regulaminowych nie podlegają zwrotowi.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii.

Przypadki łamania prawa na łamach serwisu będą zgłaszane odpowiednim organom.

 

13. Zmiany regulaminu

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

14. Uwagi dodatkowe

Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Klientów serwisu, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Klient dokonuje transakcji na własne ryzyko.

do góry †

Może tutaj, noclegi